Pentaton
- mol
- dur
- blues

Dur
- dur

Mol
- ren mol
- harmonisk mol
- melodisk mol

Kirketonearter
- ionisk
- dorisk
- frygisk
- lydisk
- mixolydisk
- æolisk
- lokrisk

Diverse
- 8-tone skala
- lydisk b7

Musik på hele gribebrættet

Guitarinfo's skalaerkiv indeholder et stort udvalg af de mest brugte skalaer. Alle skalaer er vist i minimum fem positioner, så det skulle være muligt at få hele gribebrættet dækket ind. Enkelte skalaer er desuden vist i en 6. position, en såkaldt sweep-position, der på grund af deres "tre fingre pr. streng form" er velegnede til hurtige løb.

Læsevejledning
De seks vandrette linier angiver strengene, med den tykkeste nederst og den tyndeste øverst. De lodrette linier forestiller båndende. Tallene under skalaen angiver hvilke fingre på venstre hånd, der bruges til at trykke strengene ned.

angiver på hvilke bånd strengen skal trykkes ned, og er skalaens grundtone, altså skalaens udgangspunkt og den tone der giver skalaen navn. Hvis en dorisk skala eksempelvis har grundtonen A, kaldes skalaen A-dorisk. 

Copyright © 2003 Guitarinfo | Om Guitarinfo | Sitemap

Guitar chords and scales